ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

1. ΕΠΩΝΥΜΟ (απαραίτητο*)

2. ΟΝΟΜΑ (απαραίτητο*)

3. Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (απαραίτητο*)

4. ΚΑΤΟΙΚΙΑ «ΟΡΜΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗ» (απαραίτητο*)

5. ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Οικισμού

Μονίμου κατοικίας

Εργασίας

Κινητό

Το email σας (απαραίτητο*)

Σημείωση:

Εφάπαξ  Εγγραφή:  20 ευρώ

Ετήσια Συνδρομή: 20 ευρώ