ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

  1. ΕΠΩΝΥΜΟ (απαραίτητο*)

  2. ΟΝΟΜΑ (απαραίτητο*)

  3. Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (απαραίτητο*)

  4. ΚΑΤΟΙΚΙΑ «ΟΡΜΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗ» (απαραίτητο*)

  5. ΤΗΛΕΦΩΝΑ

  Οικισμού

  Μονίμου κατοικίας

  Εργασίας

  Κινητό

  Το email σας (απαραίτητο*)

  Σημείωση:

  Εφάπαξ  Εγγραφή:  20 ευρώ

  Ετήσια Συνδρομή: 20 ευρώ