ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος

Ηλιόπουλος Θεμιστοκλής

Αντιπρόεδρος

Ψαρρός  Θεμιστοκλής

Γραμματέας

Κυφνίδης  Κωνσταντίνος

Ταμίας

Σωπασάκης  Ιωάννης

Μέλος

Παυλίδης Αλέξανδρος

Αναπληρωματικό Μέλος

Γεωργόπουλος Ιωάννης