ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος

Δημήτριος Χελιώτης

Αντιπρόεδρος

Θεμιστοκλής Ψαρρός

Γραμματέας

Μαρίλλη Διαμαντή

Ταμίας

Σοφία Ζαχαριουδάκη

Μέλος

Θεμιστοκλής Ηλιόπουλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Βαγγέλης Βάκουλας

Ηλίας Αρματάς