Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  καθαρισμός βυθού στον όρμο Καταφυγή. Μαζί μας και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας κ. Τσαλικίδης. Ενημερώθηκε από το Δ.Σ. του Συλλόγου για τα προβλήματα της περιοχής μας. Συζητήθηκαν το πρόβλημα των σκουπιδιών, η κατασκευή του Παραλιακού δρόμου, ο φωτισμός του, ο καθαρισμός των ρεμάτων, ο ψεκασμός τους, η αλλαγή της χρήσης των κατοικιών με το AIR-BNB και άλλες πλατφόρμες.

Επιθεωρήσαμε μαζί ένα από τα ρέματα της περιοχής και προγραμματίζουμε από κοινού τον καθαρισμό του.